CTY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NGỌC HIỂN

CTY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NGỌC HIỂN

Địa chỉ: Ấp Tân Tạo A- Xã Tam Giang Tây- H.Ngọc Hiển- Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0290 2 214 218   Email: ctylnngochien@gmail.com

http://www.congtylamnghiepngochien.com

Công ty Lâm Nghiệp Ngọc Hiển hợp nhất từ 3 Công ty lâm nghiệp rừng đước (Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển – Công ty Lâm nghiệp Tam Giang III – Công ty Lâm nghiệp 184) được thành lập chính thức theo quyết định số: 142/QĐ-UBND ngày 23/01/2008 của UBND tỉnh Cà Mau.

Đến năm 2010 chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển thành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển theo quyết định số: 308/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 của UBND tỉnh Cà Mau.

Ngành, nghề kinh doanh Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

+ Trồng rừng và chăm sóc rừng (chi tiết: Trồng, quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; khai thác, chế biến lâm sản).

+ Khai thác thuỷ sản nội địa (chi tiết: Nuôi trồng thuỷ sản kết hợp trên lâm phần).

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (chi tiết: Kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông, lâm, thuỷ sản và các dịch vụ khác).Qua chặng đường 10 năm phát triển. Đến nay, với nỗ lực không ngừng của Ban Lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, công nhân viên công ty đã khẳng định được vai trò trong công tác quản lý, phát triển, đồng hành cùng người dân bảo vệ tốt diện tích rừng của huyện Ngọc Hiển và Năm Căn không bị xâm hại, góp phần giữ cân bằng môi trường sinh thái khu vực.

Những ngày đầu đi vào hoạt động đầy khó khăn, thiếu thốn, lại là thời điểm thể hiện rõ nét nhất sự nhạy bén, linh hoạt của Ban Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển.

Sau khi rà soát, đánh giá tình hình cụ thể, khách quan, công ty đã tiến hành tái cơ cấu lại toàn bộ hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bền vững tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có.

Dựa vào tình hình thực tế, công ty đã hình thành vùng nguyên liệu sản xuất lâm sản hàng hóa tập trung, chuyên canh, thâm canh quy mô lớn gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh.

Thông qua tái cơ cấu, hệ thống bộ máy tổ chức của công ty đã được bố trí sắp xếp tinh gọn; phân công, giao việc phù hợp với năng lực, trình độ của từng người; thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hệ thống tổ chức từ Ban Giám đốc đến các phòng chức năng, các tiểu khu và đội.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển có lâm phần trải rộng trên 2 huyện: Ngọc Hiển, Năm Căn và 3 xã: Tam Giang Tây, Tân Ân Tây, Tam Giang với tổng diện tích rừng quản lý đạt 20.569,51ha.

Do địa bàn quản lý khá rộng nên hoạt động bảo vệ rừng và đất rừng, công tác khôi phục và phát triển rừng của công ty gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm nên Ngọc Hiển luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên lâm phần ý thức, trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và đất rừng, vì vậy mà ý thức của người dân ngày càng được nâng lên.

Đặc biệt, công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng được công ty tổ chức thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi chặt phá cây rừng, vận chuyển lâm sản, đào bới đất rừng trái phép… Từ đó hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm rừng và đất rừng.

Công tác khôi phục và phát triển rừng cũng được đoàn viên thanh niên của Chi đoàn công ty triển khai thực hiện tốt.

Hàng năm thực hiện trồng rừng mới đạt chỉ tiêu của tỉnh giao, trồng rừng sau khai thác đạt theo kế hoạch, rừng trồng từ 1 – 3 năm tuổi hàng năm đều được chăm sóc tốt, bảo đảm đạt tỷ lệ thành rừng cao.

Tổng kết giai đoạn 2008 – 2015, công ty thực hiện trồng được 4.104ha rừng; trong đó trồng rừng mới 1.735ha, trồng rừng sau khai thác 2.369ha.

Năm 2016, công ty tập trung thực hiện tốt kế hoạch và chương trình hành động, quyết tâm thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phấn đấu thực hiện trồng rừng thay thế 50/50 ha, đạt 100% chỉ tiêu UBND tỉnh giao; trồng rừng sau khai thác 110,52/110,52ha, đạt 100% theo phương án thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt; thực hiện sản xuất, kinh doanh hoàn thành và vượt các chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Nguồn tài nguyên rừng được Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển sử dụng hợp lý theo hướng lâu dài, liên tục, có hiệu quả; hàng năm thực hiện khai thác, tỉa thưa rừng đúng vị trí và diện tích cấp phép, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật lâm sinh ban hành.

Giai đoạn năm 2008 – 2015, công ty thực hiện khai thác, tỉa thưa rừng với tổng diện tích 1.889ha, tổng sản lượng lâm sản 223.099m3.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018; PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY

Ngày 24/01/2019 thực hiện Quy chế làm việc của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển và được sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty phối hợp Công đoàn tổ chức hội nghị.

Nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và kết quả điều hành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2018. Đồng thời kiểm điểm những mặt làm được và tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi nghĩa vụ của người lao động.

Qua đó, tổng kết các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để tiếp tục khơi dậy, cổ vũ sức mạnh đoàn kết, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực to lớn cho người lao động trong Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2019.

Hội nghị có 47/58 người lao động của Công ty tham dự. Với tinh thần trách nhiệm cao Hội nghị đã thông qua các nội dung quan trọng về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhất trí thông qua Nghị quyết với 07 chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2019. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban đối thoại định kỳ tại Công ty và tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của tập thể người lao động tham dự.

Trong quá trình khai thác rừng, để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và phát triển rừng bền vững, công ty thực hiện cơ chế đấu giá bán quyền khai thác cây rừng; quan tâm thực hiện khai thác tận dụng (tỉa thưa) làm giàu rừng; tổ chức chế biến hầm than đước để nâng cao giá trị gia tăng; liên kết thực hiện nuôi tôm theo thương hiệu tôm sinh thái.

Đến nay, công ty đã giữ được diện tích rừng và đất rừng quốc doanh trực tiếp quản lý 2.490,69ha, từ đó chủ động triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh tổng hợp lâm – ngư nghiệp và các dịch vụ kinh doanh khác có hiệu quả; các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách hàng năm thực hiện đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao, năm sau cao hơn năm trước.

Ngoài ra, triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển còn thực hiện tốt việc chuyển đổi sổ hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp cho các hộ thành viên trên lâm phần ổn định lâu dài; qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo; tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động với mức lương bình quân 7,2 triệu đồng/người/tháng.

Trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhân dân cũng như chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ rừng; sử dụng tài nguyên rừng một cách hợp lý; tổ chức sản xuất, kinh doanh tổng hợp lâm – ngư nghiệp kết hợp; quan tâm khai thác, tận dụng làm giàu rừng, chế biến lâm sản hầm than; phát huy và giữ vững thương hiệu tôm sinh thái, từng bước phát triển nuôi tôm công nghiệp chất lượng cao; tham gia thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lựa chọn, sắp xếp ngành nghề chủ lực phù hợp; đồng thời đẩy mạnh cải cách, nâng cao tính cạnh tranh.

BẢO VỆ RỪNG LÀ BẢO VỆ CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA