Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục mới

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục mới

(VTC News) – Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2022 đạt trên 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021.

Thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2021.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu nông sản chính đạt 22,59 tỷ USD, tăng 4,8%; lâm sản chính đạt 16,93 tỷ USD, tăng 6,1%; thủy sản đạt 10,92 tỷ USD, tăng 22,9%; chăn nuôi đạt 400 triệu USD, giảm 7,1%.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục mới - 1

Xuất khẩu thủy sản đạt 10,92 tỷ USD, tăng 22,9%.

Ngành nông nghiệp tiếp tục có 11 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Trong đó có 7 sản phẩm và nhóm sản phẩm có kim ngạch trên trên 3 tỷ USD gồm: Gỗ và sản phẩm gỗ; tôm; cà phê; gạo; cao su; rau quả; hạt điều.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được mở rộng cả về ngành hàng và sản phẩm, chú trọng thị trường trong nước. Ngành cũng tích cực tháo gỡ các rào cản thương mại, nhờ đó xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt kỷ lục mới…

Minh Long (VOV1)