Giá vàng trong nước và thế giới 08/11/2021

Giá vàng trong nước và thế giới 08/11/2021

08:34:39 AM 08/11/2021
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L – 10L 58.200 58.900
Vàng SJC 5 chỉ 58.200 58.920
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 58.200 58.930
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 51.650 52.350
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 51.650 52.450
Vàng nữ trang 99,99% 51.250 52.050
Vàng nữ trang 99% 50.335 51.535
Vàng nữ trang 75% 37.191 39.191
Vàng nữ trang 58,3% 28.498 30.498
Vàng nữ trang 41,7% 19.857 21.857
Hà Nội
Vàng SJC 58.200 58.920
Đà Nẵng
Vàng SJC 58.200 58.920
Nha Trang
Vàng SJC 58.200 58.920
Cà Mau
Vàng SJC 58.200 58.920
Huế
Vàng SJC 58.170 58.930
Bình Phước
Vàng SJC 58.180 58.920
Biên Hòa
Vàng SJC 58.200 58.900
Miền Tây
Vàng SJC 58.200 58.900
Quãng Ngãi
Vàng SJC 58.200 58.900
Long Xuyên
Vàng SJC 58.220 58.950
Bạc Liêu
Vàng SJC 58.200 58.920
Quy Nhơn
Vàng SJC 58.180 58.920
Phan Rang
Vàng SJC 58.180 58.920
Hạ Long
Vàng SJC 58.180 58.920
Quảng Nam
Vàng SJC 58.180 58.920
Xem chi tiết giá vàng
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI
Mua vào Bán ra
1815.9 1816.4
Nguồn: https://sjc.com.vn/giavang/