Lương cơ bản của giáo viên từ ngày 1/7 cao nhất hơn 12 triệu đồng

Lương cơ bản của giáo viên từ ngày 1/7 cao nhất hơn 12 triệu đồng

(VTC News) – Sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2023, bảng lương của giáo viên sẽ tăng lên tùy vào từng cấp dạy, hạng giáo viên, bậc lương.

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, từ ngày 1/7/2023 sẽ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng.

Theo quy định hiện hành, tiền lương của giáo viên được tính bằng công thức sau: Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương. Như vậy, sau khi lương cơ sở tăng, bảng lương của giáo viên sẽ tăng lên tùy vào từng cấp dạy, hạng giáo viên, bậc lương.

Giáo viên mầm non

Từ ngày 1/7/2023, tiền lương của giáo viên mầm non hạng III sẽ từ 3.780.000 đồng đến 8.802.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên mầm non hạng II sẽ từ 4.212.000 đồng đến 8.964.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên mầm non hạng I sẽ từ 7.200.000 đồng đến 11.484.000 đồng/tháng.

Lương cơ bản của giáo viên từ ngày 1/7 cao nhất hơn 12 triệu đồng - 1

Giáo viên tiểu học

Tiền lương của giáo viên tiểu học hạng III sẽ từ 4.212.000 đồng đến 8.964.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên tiểu học hạng II sẽ từ 7.200.000 đồng đến 11.484.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên tiểu học hạng I sẽ từ 7.920.000 đồng đến 12.204.000 đồng/tháng.

Lương cơ bản của giáo viên từ ngày 1/7 cao nhất hơn 12 triệu đồng - 2

Giáo viên trung học cơ sở

Tiền lương của giáo viên trung học cơ sở hạng III sẽ từ 4.212.000 đồng đến 8.964.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên trung học cơ sở hạng II sẽ từ 7.200.000 đồng đến 11.484.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên trung học cơ sở hạng I sẽ từ 7.920.000 đồng đến 12.204.000 đồng/tháng.

Lương cơ bản của giáo viên từ ngày 1/7 cao nhất hơn 12 triệu đồng - 3

Giáo viên trung học phổ thông

Tiền lương của giáo viên trung học phổ thông hạng III sẽ từ 4.212.000 đồng đến 8.964.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên trung học phổ thông hạng II sẽ từ 7.200.000 đồng đến 11.484.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên trung học phổ thông hạng I sẽ từ 7.920.000 đồng đến 12.204.000 đồng/tháng.

Lương cơ bản của giáo viên từ ngày 1/7 cao nhất hơn 12 triệu đồng - 4
Hà Cường