Sư phụ ‘truyền điện’ hất tung cả chục học trò

Sư phụ ‘truyền điện’ hất tung cả chục học trò

Dù chẳng chạm vào nhưng sư phụ môn phái Thái Cực Quyền cũng dễ dàng thổi bay các đệ tử.

Bác Ba Phi (st)

Theo Vnexpress.net

Trả lời