Cái giá khi tranh cãi với người ngu

Cái giá khi tranh cãi với người ngu

(VTC News) – Có hai người cãi nhau rất kịch liệt, một người nói “4 x 4 = 16”, người kia bảo “4 x 4 = 17”.

Cả hai không ai chịu nhịn ai, cứ cãi qua cãi lại mà chẳng phân thắng bại, bèn lôi nhau lên quan huyện phân giải.

Nghe xong câu chuyện, quan huyện phán:

– Người nói 4 x 4 = 17 được thả cho về nhà! Còn người nói 4 x 4 = 16 ở lại. Lính đâ? Lập tức lôi hắn ra ngoài đánh 50 hèo cho bớt ngu đi!

Trong khi anh chàng “4 x 4 = 17” hí hửng về nhà vì người kia uất ức thấu trời. Sau khi chịu đủ 50 hèo, anh ta liền vào chất vấn quan huyện:

– Tại sao con nói đúng mà quan vẫn cứ đánh con?

Quan huyện nói:

– Cái tội của ngươi rất lớn. Ngươi biết 4 x 4 = 16 là đúng mà vẫn đi cãi nhau cả buổi với một thằng ngu. Đã biết nó ngu mà vẫn tốn thời gian vô ích, cố chấp như vậy bị đánh là phải. Còn gã ngu kia, ta thả nó về để xã hội dạy cho nó thấy là nó ngu thế nào, chứ ngươi có nói nhiều đến mấy cũng không làm gã đó khôn ra được đâu. 

H.V (Sưu tầm )