Tuyệt chiêu nịnh khách nữ của bồi bàn

Tuyệt chiêu nịnh khách nữ của bồi bàn

Trong nhà hàng, một bà già đỏm dáng cao giọng gọi: “Cho món gà quay nhé!”.

Phục vụ nhanh nhảu:

– Có ngay, thưa bà!

Người phụ nữ nhấn mạnh thêm:

– Gà có ngon không đấy?

Nhân viên phục vụ cười đáp:

– Thưa, không được như bà đâu ạ!

– !!!

H.V (Sưu tầm)