Vợ tức sôi máu khi chồng thuận theo ý mình

Vợ tức sôi máu khi chồng thuận theo ý mình

Hai vợ chồng già chuẩn bị đi ngủ thì bà vợ bỗng cằn nhằn với ông chồng.

– Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là: Đừng mua đồ, Đừng ăn diện,  nào là Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm, tôi chán mấy chữ “Đừng” đó lắm rồi.

Bà vợ nhìn chồng nói tiếp:

– Sao chẳng bao giờ ông nói: Ừ, mua đi em, Ừ làm đi em…

Bà vờ nhìn chồng không để tâm bèn nói lớn:

– Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!

Ông chồng nghe đến đây liền nói:

– Ừ, đi đi em!

H.V (Sưu tầm )