Thư ký muốn ngủ với sếp như vợ chồng và cái kết

Thư ký muốn ngủ với sếp như vợ chồng và cái kết

Sếp và thư ký đi công tác, đến tối sếp hỏi: “Chúng ta sẽ ngủ như thế nào đây?”.

Sếp đưa ra 2 lựa chọn:

– Là ngủ như vợ chồng hay như đôi tình nhân?

– Như vợ chồng – Cô thư ký trả lời.

Lập tức sếp quay mặt vào tường và ngủ liền một mạch đến sáng.

H.V (Sưu tầm )