Bác sỹ an ủi khiến bệnh nhân rụng rời

Bác sỹ an ủi khiến bệnh nhân rụng rời

Trước khi bắt đầu cuộc phẫu thuật tim mạch, bệnh nhân nghe bác sỹ lẩm bẩm.

– Đừng lo Adam! Đây chỉ là một tiểu phẫu. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi! – bác sỹ nói.

Bệnh nhân tròn mắt:

– Cảm ơn bác sỹ, nhưng tôi tên là Jose.

– Tôi biết! – bác sĩ đáp – Adam là tên của tôi.

Tiếu Tiếu (Sưu tầm)