Sự thật đáng sợ về hàng xóm tốt bụng

Sự thật đáng sợ về hàng xóm tốt bụng

Hai người láng giềng trò chuyện, một người nói: “Tôi rất tiếc là mấy con gà nhà tôi mổ sạch số hạt hoa vừa gieo bên nhà bác”.

– Chuyện vặt thôi mà. Nhân tiện bác cũng thứ lỗi cho, con chó nhà tôi đã cắn chết mấy con gà ấy rồi.

 – Không sao, bà nhà tôi đã lỡ chẹt chết con chó nhà bác bằng ô tô.

– Tôi biết rồi, vì thế lúc tôi cưa cây tôi đã cưa thủng lốp xe của bà nhà.

– Vậy à! Nhân tiện tôi xin hỏi nhà bác mua bảo hiểm hỏa hoạn chưa?

– !?!

H.V (Sưu tầm )