Lầm lỡ của con trai làm sao so được với bố

Lầm lỡ của con trai làm sao so được với bố

Tèo đang đọc báo thì cậu con trai rón rén đến gần nói: “Bố ơi, con vừa lỡ tay làm hư điện thoại của bố”.

Tèo mỉm cười:

– Đừng lo con trai, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!

Một lát sau, cậu con trai sợ hãi quay lại:

– Bố ơi, con vừa lỡ tay làm vỡ cái ti vi nhà mình rồi.

Tèo đáp bằng giọng trìu mến:

– Đừng lo con trai, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!

Con trai Tèo cảm động:

– Cảm ơn bố! Lúc nào bố cũng bỏ qua những lầm lỡ của con!

– Trên đời ai mà chẳng có lúc làm sai! – Tèo vỗ vai con an ủi – Ngày xưa bố mà không lầm lỡ, bây giờ cũng chẳng có mày đâu!

Tiếu Tiếu (Sưu tầm)