Say nát cả người mà vẫn còn mê gái

Say nát cả người mà vẫn còn mê gái

(VTC News) – Một bợm nhậu đi ngang quán rượu thấy “đồng nghiệp” mặt đỏ gay đứng trước cửa, ngóng vào trong quán.

Thấy vậy, người này hỏi bạn:

– Sao ông không vào nhậu, đứng đây làm gì?

– Tôi vừa bị chủ quán tống ra đây vì trêu chọc vợ gã.

Bợm nhậu cả tin bị mắc lừa.

– Ông tính ăn thua đủ với hắn hả?

– Không, tôi nghe gã nói sẽ tống cả bà vợ ra đây nên tôi đứng chờ!

Bảo Bảo (Sưu tầm)