Quảng cáo hài hước “Lemon”

Quảng cáo hài hước “Lemon”

Công nghệ quảng cáo ngày càng tinh vi…người xem được giải trí hài hước…Nhưng đây là một nghệ thuật marketing cho hãng nước, nghĩa là khi khát là nhớ ngay tên sản phẩm nước này “Lemon”. Thật tuyệt vời….

Sưu tầm

Trả lời