Chính phủ Trung Quốc khuyên tỷ phú giao đồ ăn ‘ở ẩn’

Chính phủ Trung Quốc khuyên tỷ phú giao đồ ăn ‘ở ẩn’