Từ ngày 15-8-2023, được đăng ký xe tại nơi tạm trú

Từ ngày 15-8-2023, được đăng ký xe tại nơi tạm trú

(CT) – Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 1-7-2023 của Bộ Công an có quy định mới về việc đăng ký xe tại nơi tạm trú.

Theo quy định mới tại Thông tư này, chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi đăng ký thường trú, tạm trú tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó (trước đây, chỉ được đăng ký xe tại nơi đăng ký thường trú).

Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cơ quan đăng ký xe như sau:

– Cục Cảnh sát giao thông: đăng ký xe của Bộ Công an; ô tô của các cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này; ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và ô tô của người nước ngoài làm việc trong cơ quan đó.

– Các loại xe sau đây đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông:

+ Ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự ô tô (gọi chung là ô tô) của tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú tại quận, thành phố; thành phố, huyện, thị xã thuộc tỉnh nơi Phòng Cảnh sát giao thông đặt trụ sở;

+ Ô tô đăng ký biển số trúng đấu giá; đăng ký xe lần đầu đối với xe có nguồn gốc tịch thu theo quy định của pháp luật và mô tô có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên của tổ chức, cá nhân tại địa phương;

+ Ô tô; mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự mô tô (gọi chung là mô tô) của tổ chức, cá nhân nước ngoài, kể cả cơ quan lãnh sự tại địa phương.

– Các loại xe: ô tô; mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương, đăng ký tại Công an cấp huyện.

– Công an cấp xã thực hiện đăng ký xe như sau:

+ Công an cấp xã của các huyện, thị xã thuộc thành phố: đăng ký mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương;

+ Công an cấp xã của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (trừ Công an cấp xã nơi Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện, thị xã, thành phố đặt trụ sở) có số lượng đăng ký mới từ 150 xe/năm trở lên (trung bình trong 3 năm gần nhất) thực hiện đăng ký xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương.

Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15-8-2023.

C.H

Nguồn: https://baocantho.com.vn/tu-ngay-15-8-2023-duoc-dang-ky-xe-tai-noi-tam-tru-a162141.html