Đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp trong năm 2024

Đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp trong năm 2024

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 06/TB-VPCP kết luận Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 1.058.569 người đã có tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Kết quả triển khai Đề án 06 đến nay mới chỉ là bước đầu, vẫn còn nhiều việc phải làm, Hội nghị đã thống nhất chủ đề năm 2024 là năm “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp”. Cơ bản nhất trí với đề xuất về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 với 20 nhiệm vụ chung, 61 nhiệm vụ cụ thể, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng với lực lượng công an quyết tâm chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện Đề án 06, trong đó tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, triển khai các nhiệm vụ cấp bách từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó về chi trả an sinh xã hội, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bạc Liêu, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Trị, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc khẩn trương triển khai chi trả chế độ an sinh xã hội qua hình thức không dùng tiền mặt theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 1.058.569 người đã có tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy việc cấp tài khoản anh sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản.

Trong tháng 1/2024, tổ chức hướng dẫn sử dụng thông tin Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID

Về Phiếu lý lịch tư pháp, Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Công an triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID tại Thừa Thiên Huế trong Quý I năm 2024 để hoàn thiện nhân rộng trên toàn quốc.

Về Sổ sức khỏe điện tử, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và thành phố Hà Nội thí điểm tổ chức, hướng dẫn các cơ sở y tế và người dân sử dụng thông tin Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, hoàn thành trong tháng 01 năm 2024.

Về tiếp cận tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tích cực phối hợp Bộ Công an triển khai giải pháp chấm điểm khả tín, đảm bảo hoạt động cho vay an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen, phấn đấu hoàn thành trong Quý I năm 2024.

Về phủ sóng viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương chỉ đạo triển khai phủ sóng viễn thông toàn bộ các điểm lõm để người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng, không ai bị bỏ lại phía sau, không để phát sinh thêm các điểm lõm sóng mới, hoàn thành trong Quý I năm 2024.

Tập trung giải quyết 09 nhiệm vụ chậm tiến độ theo lộ trình Đề án 06 

Các bộ, ngành khẩn trương, tập trung giải quyết 09 nhiệm vụ chậm tiến độ theo lộ trình Đề án 06 và 16 nhiệm vụ chậm tiến độ theo các nghị quyết, chỉ thị, công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan khẩn trương tập trung triển khai giải quyết các nhiệm vụ chậm, muộn, đặc biệt là hoàn thành việc xây dựng, thống nhất quy trình, tiêu chuẩn, định mức thực hiện công nghệ thông tin. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện.

Yêu cầu 14 Bộ, cơ quan: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Công Thương, Quốc phòng, Tài chính, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an rà soát, thống nhất phương án, lộ trình xử lý đối với các thủ tục hành chính chưa hoàn thành thực thi tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân giai đoạn 2017-2018, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2024.

Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN),các tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông triển khai khắc phục tình trạng còn vùng lõm sóng và thiếu điện; chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty nghiên cứu, ứng dụng CSDLQG về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, báo cáo kết quả trong tháng 6 năm 2024.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Đắk Nông, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Hoàn thành trước tháng 3 năm 2024.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình của Đề án 06 năm 2024

Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình của Đề án 06 năm 2024, cụ thể, ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 trong năm 2024, hoàn thành trong tháng 01 năm 2024.

Yêu cầu các Tổ Công tác, đặc biệt là Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, báo cáo đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06, tiến độ xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 06.

Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho Đề án 06, xây dựng các Nghị định liên quan, trong đó tập trung vào kết nối dữ liệu dân cư với dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Công an: (i) Nghiên cứu, tham mưu đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoàn thành trong năm 2024; (ii) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, và các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc sử dụng dữ liệu công dân qua khai thác CSDLQG về dân cư, đảm bảo đúng mục đích, chống lộ lọt dữ liệu. Hoàn thành trong Quý II năm 2024.

Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn mới về dữ liệu và hướng dẫn việc tổ chức tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ, sử dụng lại dữ liệu. Hoàn thành trong Quý I năm 2024.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số nói chung và Đề án 06 nói riêng. Hoàn thành trong Quý I năm 2024.

Xây dựng 01 mô hình mẫu về Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công

Tập trung đẩy mạnh nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ: (i) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC điện tử giữa các hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trong Quý I năm 2024; 

(ii) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng 01 mô hình mẫu về Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn. Hoàn thành trong năm 2024;

(iii) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp. Hoàn thành trong Quý I năm 2024.

Khẩn trương hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ để cung cấp 15/53 dịch vụ công thiết yếu còn lại trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Giao các Bộ, cơ quan: Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, khẩn trương hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ để cung cấp 15/53 dịch vụ công thiết yếu còn lại trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm cắt giảm tối đa giấy tờ, thời gian đi lại và chi phí thực hiện. Hoàn thành trong tháng 4 năm 2024.

Bộ Công an triển khai Trung tâm xác thực điện tử trong tháng 7 năm 2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình tại Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, tăng cường nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế, hợp tác quốc tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương cho các bộ, ngành, địa phương để triển khai hiệu quả Đề án 06 trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ Tài chính báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội về việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 221/NQ-CP ngày 28/12/2023; Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến. Phấn đấu hoàn thành trước 30/01/2024.

Nghiên cứu cấp “Tài khoản an sinh xã hội” gắn với số định danh cá nhân 

Thúc đẩy cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên ứng dụng VNeID, đặc biệt là quản lý xã hội như tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng…; dịch vụ cho người dân như dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, tiện ích cho đối tượng yếu thế… Giao Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu cấp “Tài khoản an sinh xã hội” gắn với số định danh cá nhân của mỗi người dân Việt Nam, cung cấp trên ứng dụng VNeID.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo công tác này, Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp làm việc với các cơ quan: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Nhân dân, Báo Quân đội, Truyền hình Quân đội, Truyền hình Công an nhân dân về công tác tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp.

Giao Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Hoàn thành trong tháng 01 năm 2024.

PV.

Nguồn: https://doanhnghiepvathuongmai.vn/bai-viet/day-manh-trien-khai-de-an-06-phuc-vu-hieu-qua-nguoi-dan-doanh-nghiep-trong-nam-2024.phtml