Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm – Đồ uống năm 2023 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding (mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng); (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan: người tiêu dùng, chuyên gia… được thực hiện trong tháng 8/2023.

Top 10 Công ty Thực phẩm uy tín năm 2023 – Nhóm ngành: Sữa và sản phẩm từ sữa

Công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2023
Nguồn: Vietnam Report

Top 10 Công ty Thực phẩm uy tín năm 2023 – Nhóm ngành: Đường, bánh kẹo và sản phẩm dinh dưỡng

Công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2023
Nguồn: Vietnam Report

Top 10 Công ty Thực phẩm uy tín năm 2023 – Nhóm ngành: Nước chấm, gia vị, dầu ăn

Công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2023
Nguồn: Vietnam Report

Top 10 Công ty Thực phẩm uy tín năm 2023 – Nhóm ngành: Thực phẩm khô, đồ ăn liền

Công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2023
Nguồn: Vietnam Report

Top 10 Công ty Thực phẩm uy tín năm 2023 – Nhóm ngành: Thực phẩm tươi, đông lạnh

Công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2023
Nguồn: Vietnam Report

Top 10 Công ty Đồ uống uy tín năm 2023 – Nhóm ngành: Đồ uống có cồn (bia, rượu…)

Công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2023
Nguồn: Vietnam Report

Top 10 Công ty Đồ uống uy tín năm 2023 – Nhóm ngành: Đồ uống không cồn (nước giải khát, trà, cà phê…)

Công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2023
Nguồn: Vietnam Report

Top 5 Công ty Dịch vụ ăn uống uy tín năm 2023 – Nhóm ngành: Chuỗi nhà hàng, dịch vụ đồ ăn, nhượng quyền

Công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2023
Nguồn: Vietnam Report

Top 5 Công ty Dịch vụ ăn uống uy tín năm 2023 – Nhóm ngành: Chuỗi cửa hàng café, dịch vụ đồ uống, nhượng quyền

Công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2023
Nguồn: Vietnam Report