Top 10 Công ty Bao bì uy tín năm 2023 được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding – mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện trong tháng 08-09/2023.

Top 10 Công ty Bao bì uy tín năm 2023 – Nhóm ngành Giấy

Công bố Top 10 Công ty Bao bì uy tín năm 2023
Nguồn: Vietnam Report

Top 10 Công ty Bao bì uy tín năm 2023 – Nhóm ngành Nhựa

Công bố Top 10 Công ty Bao bì uy tín năm 2023
Nguồn: Vietnam Report

Ngành bao bì là một trong những ngành công nghiệp quan trọng, đóng vai trò trong việc bảo quản, vận chuyển và phân phối hàng hóa. Market Research Future dự báo tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) cho thị trường toàn cầu của bao bì nhựa ước tính là 3,6%, bao bì giấy là 4,7% trong giai đoạn 2023-2030. Theo Mordor Intelligence, thị trường bao bì nhựa và bao bì giấy Việt Nam có CAGR lần lượt lên tới 8,39% và 9,73% trong giai đoạn 2023-2028.

Sản lượng bao bì và sản xuất công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ. Trước tình hình sản xuất công nghiệp sụt giảm, sản lượng bao bì trong nước cũng có bước đi chậm lại trong những tháng đầu năm. Cụ thể, sản lượng sản xuất bao bì giấy các tháng quý I năm nay không tăng so với tháng 12 năm trước; hơn nữa, sản lượng tiêu dùng có mức giảm nhẹ. Trong quý II, sản lượng sản xuất và tiêu dùng bao bì giấy có mức tăng nhẹ. Ngành Bao bì năm 2023 sẽ đối mặt nhiều khó khăn, sự khởi sắc có thể đạt được khi sản xuất công nghiệp được phục hồi./.