Nếu mang nhóm máu O, nhất định phải biết điều này để giữ mạng sống

Nếu mang nhóm máu O, nhất định phải biết điều này để giữ mạng sống

Đặc điểm của nhóm người mang nhóm máu O: Nhóm máu O là nhóm máu đặc biệt, nhóm máu đặc biệt này có thể tiếp máu cho tất cả các nhóm máu khác nhưng  chỉ nhận lại máu từ những người có chung nhóm máu…

Theo Thể thao & văn hóa

Trả lời