10 ngón tay “thần kỳ” giúp bạn chữa bách bệnh

10 ngón tay “thần kỳ” giúp bạn chữa bách bệnh

Dành 5 phút mỗi ngày để tập không lo bệnh tật với 10 phương pháp chỉ sử dụng bắng bàn tay được hướng dẫn qua video clip dưới đây:

1. Hộ khẩu bình tích

2. Thủ chưởng tắc kích

3. Thủ oản hỗ kích

4. Hổ khẩu giao xoa hỗ kích

—————————————————

Tổng hợp

Trả lời