Xuất khẩu hàng hóa tăng 7,7% trong tháng 8

Xuất khẩu hàng hóa tăng 7,7% trong tháng 8

(CT) – Xuất khẩu hàng hóa nước ta trong tháng 8-2023 tiếp tục khởi sắc. Kết quả này là do Chính phủ, các bộ ngành hữu quan triển khai các biện pháp tích cực và đồng bộ tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Chế biến gạo phục vụ xuất khẩu tại Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An.

Chế biến gạo phục vụ xuất khẩu tại Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An.

Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8-2023 ước đạt 32,37 tỉ USD, tăng 7,7% so với tháng trước. Đây là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất tính từ đầu năm đến nay. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,43 tỉ USD, tăng 8,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,94 tỉ USD, tăng 7,3%.

Tính chung 8 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 227,71 tỉ USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 59,92 tỉ USD, giảm 9,2%, chiếm 26,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 167,79 tỉ USD, giảm 10,3%, chiếm 73,7%.

Trong 8 tháng năm 2023 có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 91,8% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 58,4%). Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 2,82 tỉ USD, chiếm 1,2%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 201,31 tỉ USD, chiếm 88,4%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 17,87 tỉ USD, chiếm 7,9%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 5,71 tỉ USD, chiếm 2,5%.

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 62,3 tỉ USD. Trong 8 tháng năm 2023, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 53 tỉ USD giảm 21% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU ước đạt 19,6 tỉ USD, giảm 9,7%; xuất siêu sang Nhật Bản 1,5 tỉ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 146 triệu USD).

Tin, ảnh: CHI MAI

Nguồn: https://baocantho.com.vn/xuat-khau-hang-hoa-tang-7-7-trong-thang-8-a164090.html