Tộc người du mục sống hàng nghìn năm ở xứ lạnh âm 50 độ C

Tộc người du mục sống hàng nghìn năm ở xứ lạnh âm 50 độ C

Để chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt ở nơi “tận cùng thế giới”, người Nenets chủ yếu sống trong những căn lều chóp nón làm bằng da tuần lộc.

Trả lời