Bộ Công Thương gia hạn thời hạn rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Bộ Công Thương gia hạn thời hạn rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2954/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp CBPG đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc: AR01.AD10).

Để có thêm thời gian xem xét toàn diện, khách quan những vấn đề liên quan đến vụ việc cũng như ý kiến của các bên liên quan, căn cứ quy định tại Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14, ngày 22 tháng 6 năm 2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1511/QĐ-BCT về việc Gia hạn thời hạn rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thêm 03 tháng, theo đó thời hạn kết thúc rà soát vụ việc là ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Trong trường hợp các bên liên quan có thắc mắc, vui lòng liên hệ:

Cục Phòng vệ thương mại (23 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội).

Email: hunghq@moit.gov.vn.

Quyết định số 1511/QĐ-BCT vui lòng tải tại đây.

Cơ quan điều tra thông báo để các bên liên quan được biết./.

(Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp – Cục Phòng vệ thương mại)

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
Bộ Công Thương

Nguồn: http://thongtincongthuong.vn/bo-cong-thuong-gia-han-thoi-han-ra-soat-lan-thu-nhat-viec-ap-dung-bien-phap-chong-ban-pha-gia-cbpg-doi-voi-mot-so-san-pham-soi-dai-lam-tu-polyester-co-xuat-xu-tu-cong-hoa-an-do-cong-hoa-in-do-ne-xi-a-ma-lai-xi-a-va-cong-hoa-nhan-dan-trung-hoa/