TikTok phải xin phép Trung Quốc nếu muốn bán

TikTok phải xin phép Trung Quốc nếu muốn bán