Cơ hội cho Mỹ khi Ấn Độ ‘cấm cửa’ công nghệ Trung Quốc

Cơ hội cho Mỹ khi Ấn Độ ‘cấm cửa’ công nghệ Trung Quốc