Giá vàng trong nước và thế giới 29/06/2020

Giá vàng trong nước và thế giới 29/06/2020

08:31:43 AM 29/06/2020
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L – 10L 48.980 49.330
Vàng SJC 5 chỉ 48.980 49.350
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 48.980 49.360
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 48.780 49.380
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 48.780 49.480
Vàng nữ trang 99,99% 48.430 49.230
Vàng nữ trang 99% 47.443 48.743
Vàng nữ trang 75% 35.276 37.076
Vàng nữ trang 58,3% 27.054 28.854
Vàng nữ trang 41,7% 18.881 20.681
Hà Nội
Vàng SJC 48.980 49.350
Đà Nẵng
Vàng SJC 48.980 49.350
Nha Trang
Vàng SJC 48.970 49.350
Cà Mau
Vàng SJC 48.980 49.350
Huế
Vàng SJC 48.950 49.360
Bình Phước
Vàng SJC 48.960 49.350
Miền Tây
Vàng SJC 48.980 49.330
Biên Hòa
Vàng SJC 48.980 49.330
Quãng Ngãi
Vàng SJC 48.980 49.330
Long Xuyên
Vàng SJC 49.000 49.380
Bạc Liêu
Vàng SJC 48.980 49.350
Quy Nhơn
Vàng SJC 48.960 49.350
Phan Rang
Vàng SJC 48.960 49.350
Hạ Long
Vàng SJC 48.960 49.350
Quảng Nam
Vàng SJC 48.960 49.350
Xem chi tiết giá vàng
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI
Mua vào Bán ra
1768.9 1769.4

Theo sjc.com.vn

Trả lời