5 tháng, cả nước thu hút thêm gần 11,07 tỷ USD vốn FDI

5 tháng, cả nước thu hút thêm gần 11,07 tỷ USD vốn FDI

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư),tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/5/2024 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 11,07 tỷ USD, tăng 2,0% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký cấp mới có 1.227 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 7,94 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 50,8% về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 5,37 tỷ USD, chiếm 67,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,83 tỷ USD, chiếm 23,1%; các ngành còn lại đạt 730,5 triệu USD, chiếm 9,2%.

Trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2024, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 2,92 tỷ USD, chiếm 36,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 957,2 triệu USD, chiếm 12,1%; Nhật Bản 947,7 triệu USD, chiếm 11,9%; Trung Quốc 926,1 triệu USD, chiếm 11,7%; Thổ Nhĩ Kỳ 730,1 triệu USD, chiếm 9,2%; Đài Loan 517,1 triệu USD, chiếm 6,5%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 440 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 2,08 tỷ USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 7,2 tỷ USD, chiếm 71,8% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,91 tỷ USD, chiếm 19,0%; các ngành còn lại đạt 916,8 triệu USD, chiếm 9,2%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 1.158 lượt với tổng giá trị góp vốn 1,05 tỷ USD, giảm 68,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 427 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 580,7 triệu USD; 731 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 472,6 triệu USD. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động chuyên môn, kho học công nghệ đạt 253,3 triệu USD, chiếm 24,1%; hoạt động vận tải kho bãi đạt 198,4 triệu USD, chiếm 18,8% trị giá góp vốn; các ngành còn lại 601,6 triệu USD, chiếm 57,1%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 8,25 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 5 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,5 tỷ USD, chiếm 78,9% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 781,0 triệu USD, chiếm 9,5%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 336,2 triệu USD, chiếm 4,1%.

Ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2024 có 42 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 103,5 triệu USD, giảm 27,5% so với cùng kỳ năm trước; có 10 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 32,5 triệu USD, giảm 81,3%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 136,1 triệu USD, giảm 57,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Khai khoáng đạt 58,6 triệu USD, chiếm 43,1% tổng vốn đầu tư; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 32,5 triệu USD, chiếm 23,9%; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 11,3 triệu USD, chiếm 8,3%; dịch vụ khác đạt 10,0 triệu USD, chiếm 7,4%; hoạt động xây dựng đạt 5,5 triệu USD, chiếm 4,0%.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, có 16 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Hà Lan là nước dẫn đầu với 54,6 triệu USD, chiếm 40,1% tổng vốn đầu tư; Lào 50,0 triệu USD, chiếm 36,8%; Hoa Kỳ 7,7 triệu USD, chiếm 5,6%; New Zealand 5,9 triệu USD, chiếm 4,3%; Indonesia 5,5 triệu USD, chiếm 4,0%.

PV.

Nguồn: https://doanhnghiepvathuongmai.vn/bai-viet/5-thang-ca-nuoc-thu-hut-them-gan-1107-ty-usd-von-fdi.phtml