Giá vàng trong nước và thế giới 25/02/2020

Giá vàng trong nước và thế giới 25/02/2020

09:26:12 AM 25/02/2020
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L – 10L 46.800 48.000
Vàng SJC 5 chỉ 46.800 48.020
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 46.800 48.030
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 46.600 47.900
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 46.600 48.000
Vàng nữ trang 99,99% 46.300 47.800
Vàng nữ trang 99% 45.527 47.327
Vàng nữ trang 75% 33.804 36.004
Vàng nữ trang 58,3% 25.820 28.020
Vàng nữ trang 41,7% 17.885 20.085
Hà Nội
Vàng SJC 46.800 48.020
Đà Nẵng
Vàng SJC 46.800 48.020
Nha Trang
Vàng SJC 46.790 48.020
Cà Mau
Vàng SJC 46.800 48.020
Bình Phước
Vàng SJC 46.770 48.030
Huế
Vàng SJC 46.780 48.020
Biên Hòa
Vàng SJC 46.800 48.000
Miền Tây
Vàng SJC 46.800 48.000
Quãng Ngãi
Vàng SJC 46.800 48.000
Đà Lạt
Vàng SJC 46.820 48.050
Long Xuyên
Vàng SJC 46.800 48.000
Xem chi tiết giá vàng
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI
Mua vào Bán ra
1657.2 1657.7

THEO SJC.COM.VN

Trả lời