Giá vàng trong nước và thế giới 02/03/2020

Giá vàng trong nước và thế giới 02/03/2020

01:20:35 PM 02/03/2020
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L – 10L 45.750 46.200
Vàng SJC 5 chỉ 45.750 46.220
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 45.750 46.230
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 45.100 45.850
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 45.100 45.950
Vàng nữ trang 99,99% 44.850 45.750
Vàng nữ trang 99% 44.097 45.297
Vàng nữ trang 75% 32.666 34.466
Vàng nữ trang 58,3% 25.025 26.825
Vàng nữ trang 41,7% 17.430 19.230
Hà Nội
Vàng SJC 45.750 46.220
Đà Nẵng
Vàng SJC 45.750 46.220
Nha Trang
Vàng SJC 45.740 46.220
Cà Mau
Vàng SJC 45.750 46.220
Bình Phước
Vàng SJC 45.720 46.230
Huế
Vàng SJC 45.730 46.220
Biên Hòa
Vàng SJC 45.750 46.200
Miền Tây
Vàng SJC 45.750 46.200
Quãng Ngãi
Vàng SJC 45.750 46.200
Đà Lạt
Vàng SJC 45.770 46.250
Long Xuyên
Vàng SJC 45.750 46.200
Xem chi tiết giá vàng
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI
Mua vào Bán ra
1602.5 1603

Theo sjc.com.vn

Trả lời