Giá vàng trong nước và thế giới 17/08/2020

Giá vàng trong nước và thế giới 17/08/2020

08:38:37 AM 17/08/2020
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L – 10L 53.950 55.600
Vàng SJC 5 chỉ 53.950 55.620
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 53.950 55.630
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 51.630 53.230
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 51.630 53.330
Vàng nữ trang 99,99% 51.130 52.730
Vàng nữ trang 99% 49.908 52.208
Vàng nữ trang 75% 36.901 39.701
Vàng nữ trang 58,3% 28.095 30.895
Vàng nữ trang 41,7% 19.341 22.141
Hà Nội
Vàng SJC 53.950 55.620
Đà Nẵng
Vàng SJC 53.950 55.620
Nha Trang
Vàng SJC 53.940 55.620
Cà Mau
Vàng SJC 53.950 55.620
Huế
Vàng SJC 53.920 55.630
Bình Phước
Vàng SJC 53.930 55.620
Miền Tây
Vàng SJC 53.950 55.600
Biên Hòa
Vàng SJC 53.950 55.600
Quãng Ngãi
Vàng SJC 53.950 55.600
Long Xuyên
Vàng SJC 53.970 55.650
Bạc Liêu
Vàng SJC 53.950 55.620
Quy Nhơn
Vàng SJC 53.930 55.620
Phan Rang
Vàng SJC 53.930 55.620
Hạ Long
Vàng SJC 53.930 55.620
Quảng Nam
Vàng SJC 53.930 55.620
Xem chi tiết giá vàng
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI
Mua vào Bán ra
1936 1936.5

Theo sjc.com.vn

Trả lời