Giá vàng trong nước và thế giới 09/03/2020

Giá vàng trong nước và thế giới 09/03/2020

09:03:17 AM 09/03/2020
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L – 10L 47.450 48.250
Vàng SJC 5 chỉ 47.450 48.270
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 47.450 48.280
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 46.950 47.950
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 46.950 48.050
Vàng nữ trang 99,99% 46.650 47.750
Vàng nữ trang 99% 46.077 47.277
Vàng nữ trang 75% 34.166 35.966
Vàng nữ trang 58,3% 26.191 27.991
Vàng nữ trang 41,7% 18.264 20.064
Hà Nội
Vàng SJC 47.450 48.270
Đà Nẵng
Vàng SJC 47.450 48.270
Nha Trang
Vàng SJC 47.440 48.270
Cà Mau
Vàng SJC 47.450 48.270
Bình Phước
Vàng SJC 47.420 48.280
Huế
Vàng SJC 47.430 48.270
Biên Hòa
Vàng SJC 47.450 48.250
Miền Tây
Vàng SJC 47.450 48.250
Quãng Ngãi
Vàng SJC 47.450 48.250
Đà Lạt
Vàng SJC 47.470 48.300
Long Xuyên
Vàng SJC 47.450 48.250
Xem chi tiết giá vàng
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI
Mua vào Bán ra
1699.3 1699.8

THEO SJC.COM.VN

Trả lời