Bám sát nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phấn đấu giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, người dân để hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, triển vọng kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, lạm phát nhiều nước tiếp tục duy trì ở mức cao; tăng trưởng kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô tăng thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng Nhà nước bất ngờ giảm khá mạnh lãi suất điều hành
Theo Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã nỗ lực tiết giảm chi phí, giảm mặt bằng lãi suất huy động

Trong bối cảnh đó, lạm phát trong nước được kiểm soát, đồng thời gần đây các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) đã nỗ lực tiết giảm chi phí, giảm mặt bằng lãi suất huy động, nên để tiếp tục thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng trong việc tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và người dân, hôm nay (ngày 14/3), Ngân hàng Nhà nước đưa ra quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực từ ngày mai (15/3).

Cụ thể, Quyết định số 313/2023/QĐ-NHNN, ngày 14/3/2023 quy định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với TCTD. Theo đó, lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6%/năm, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với TCTD giảm từ 7%/năm xuống 6%/năm.

Trong khi đó, Quyết định số 314/QĐ-NHNN, ngày 14/3/2023 quy định về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, ngày 30/12/2016. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6%/năm./.