Khối lượng trái phiếu DN được mua lại tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022

Khối lượng trái phiếu DN được mua lại tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022

(TCT online) – Tin từ Bộ Tài chính cho biết, trong 10 tháng đầu năm có 70 DN phát hành trái phiếu, với khối lượng 180,4 nghìn tỷ đồng, giảm 45,1% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, khối lượng mua lại trước hạn là 190,7 nghìn tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2022.

ảnh: Itn

Kể từ khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến nay, khối lượng phát hành trái phiếu DN đạt 179,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó riêng tháng 10, khối lượng phát hành là 41 nghìn tỷ đồng, tăng 17 nghìn tỷ đồng so với tháng 9 (23,4 nghìn tỷ đồng).

Mặt khác, từ đầu năm các DN đã mua lại lượng trái phiếu trước hạn là 190,7 nghìn tỷ, cao hơn tổng số phát hành. Riêng trong tháng 10/2023, các DN đã mua lại khoảng 14,2 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, nhà đầu tư chính mua trái phiếu DN riêng lẻ trên thị trường sơ cấp trong 10 tháng đầu năm 2023 là các nhà đầu tư tổ chức chiếm 95% tổng khối lượng phát hành (chủ yếu là ngân hàng chiếm 61%);  các nhà đầu tư cá nhân mua 5%. Trên thị trường thứ cấp tính đến 30/6/2023, nhà đầu tư cá nhân nắm giữ khoảng 28,5% tổng dư nợ TPDN riêng lẻ (tương đương khoảng 285,6 nghìn tỷ đồng). Khối lượng đáo hạn năm trong 3 tháng cuối năm 2023 là 61,6 nghìn tỷ đồng.

Để tiếp tục ổn định và phát triển thị trường trái phiếu DN, Bộ Tài chính đã báo cáo Lãnh đạo Chính phủ tổng thể các giải pháp điều hành. Các nhóm giải pháp chính bao gồm  thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành chính sách vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; (tháo gỡ khó khăn, ổn định thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, theo dõi thanh toán trái phiếu DN đến hạn và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. Tổ chức thị trường và nâng cao hiệu quả quản lý giám sát; rà soát tổng thể để hoàn thiện quy định của pháp luật tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các Luật liên quan. Cùng với đó, cơ quan quản lý tiếp tục nghiên cứu chính sách khuyến khích xếp hạng tín nhiệm, thúc đẩy lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức; tăng cường nguồn lực, nhân sự cho các cơ quan thanh, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước. 

Các giải pháp nêu trên đã được Lãnh đạo Chính phủ phê duyệt và giao các bộ ngành thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Về phía mình, Bộ Tài chính đã và đang phân công các đơn vị chuyên môn triển khai, đảm bảo thực hiện hiệu quả các giải pháp đã được Lãnh đạo Chính phủ phê duyệt.

Thông tin thêm về tình hình xử lý các vụ vi phạm, theo Bộ Tài chính, thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được đơn thư khiếu nại của nhà đầu tư liên quan đến vụ việc Ngân hàng SCB – Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn thư của người dân đến gửi tiết kiệm được một số ngân hàng mời chào mua trái phiếu DN. Các đơn thư này đang được Lãnh đạo Bộ giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  chủ trì xử lý. Đối với vấn đề này, từ năm 2019 đến nay, Bộ Tài chính đã có 6 văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý, giám sát ngân hàng thương mại trong việc phân phối, cam kết mua lại, cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu DN và thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin về tình hình thị trường.

Hiện nay, Bộ Công an đã có kết luận điều tra đối với vụ án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh và đang điều tra đối với vụ việc của Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bộ Tài chính cũng đã phối hợp chuyển các đơn thư của nhà đầu tư cho Bộ Công an.

Thuý Nga

Nguồn: https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/tai-chinh-tien-te/e59ba498-abdd-4dc2-8552-5b66b7f9e8a1