Giá vàng trong nước và thế giới 31/08/2021

Giá vàng trong nước và thế giới 31/08/2021

08:36:58 AM 31/08/2021
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L – 10L 56.700 57.400
Vàng SJC 5 chỉ 56.700 57.420
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 56.700 57.430
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 50.900 51.800
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 50.900 51.900
Vàng nữ trang 99,99% 50.500 51.500
Vàng nữ trang 99% 49.690 50.990
Vàng nữ trang 75% 36.779 38.779
Vàng nữ trang 58,3% 28.178 30.178
Vàng nữ trang 41,7% 19.628 21.628
Hà Nội
Vàng SJC 56.700 57.420
Đà Nẵng
Vàng SJC 56.700 57.420
Nha Trang
Vàng SJC 56.700 57.420
Cà Mau
Vàng SJC 56.700 57.420
Huế
Vàng SJC 56.670 57.430
Bình Phước
Vàng SJC 56.680 57.420
Biên Hòa
Vàng SJC 56.700 57.400
Miền Tây
Vàng SJC 56.700 57.400
Quãng Ngãi
Vàng SJC 56.700 57.400
Long Xuyên
Vàng SJC 56.720 57.450
Bạc Liêu
Vàng SJC 56.700 57.420
Quy Nhơn
Vàng SJC 56.680 57.420
Phan Rang
Vàng SJC 56.680 57.420
Hạ Long
Vàng SJC 56.680 57.420
Quảng Nam
Vàng SJC 56.680 57.420
Xem chi tiết giá vàng
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI
Mua vào Bán ra
1812.9 1813.4
Nguồn: https://sjc.com.vn/giavang/