Giá vàng trong nước và thế giới 21/06/2021

Giá vàng trong nước và thế giới 21/06/2021

04:09:18 PM 21/06/2021
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L – 10L 56.350 56.950
Vàng SJC 5 chỉ 56.350 56.970
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 56.350 56.980
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 51.750 52.350
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 51.750 52.450
Vàng nữ trang 99,99% 51.350 52.050
Vàng nữ trang 99% 50.535 51.535
Vàng nữ trang 75% 37.191 39.191
Vàng nữ trang 58,3% 28.498 30.498
Vàng nữ trang 41,7% 19.857 21.857
Hà Nội
Vàng SJC 56.350 56.970
Đà Nẵng
Vàng SJC 56.350 56.970
Nha Trang
Vàng SJC 56.300 56.920
Cà Mau
Vàng SJC 56.300 56.920
Huế
Vàng SJC 56.270 56.930
Bình Phước
Vàng SJC 56.280 56.920
Biên Hòa
Vàng SJC 56.300 56.900
Miền Tây
Vàng SJC 56.300 56.900
Quãng Ngãi
Vàng SJC 56.300 56.900
Long Xuyên
Vàng SJC 56.320 56.950
Bạc Liêu
Vàng SJC 56.300 56.920
Quy Nhơn
Vàng SJC 56.280 56.920
Phan Rang
Vàng SJC 56.280 56.920
Hạ Long
Vàng SJC 56.280 56.920
Quảng Nam
Vàng SJC 56.280 56.920
Xem chi tiết giá vàng
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI
Mua vào Bán ra
1783.6 1784.1
Nguồn: https://sjc.com.vn/giavang/