Giá vàng trong nước và thế giới 20/09/2021

Giá vàng trong nước và thế giới 20/09/2021

08:34:25 AM 20/09/2021
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L – 10L 56.150 56.800
Vàng SJC 5 chỉ 56.150 56.820
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 56.150 56.830
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 50.200 51.100
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 50.200 51.200
Vàng nữ trang 99,99% 49.800 50.800
Vàng nữ trang 99% 48.997 50.297
Vàng nữ trang 75% 36.254 38.254
Vàng nữ trang 58,3% 27.769 29.769
Vàng nữ trang 41,7% 19.336 21.336
Hà Nội
Vàng SJC 56.150 56.820
Đà Nẵng
Vàng SJC 56.150 56.820
Nha Trang
Vàng SJC 56.150 56.820
Cà Mau
Vàng SJC 56.150 56.820
Huế
Vàng SJC 56.120 56.830
Bình Phước
Vàng SJC 56.130 56.820
Biên Hòa
Vàng SJC 56.150 56.800
Miền Tây
Vàng SJC 56.150 56.800
Quãng Ngãi
Vàng SJC 56.150 56.800
Long Xuyên
Vàng SJC 56.170 56.850
Bạc Liêu
Vàng SJC 56.150 56.820
Quy Nhơn
Vàng SJC 56.130 56.820
Phan Rang
Vàng SJC 56.130 56.820
Hạ Long
Vàng SJC 56.130 56.820
Quảng Nam
Vàng SJC 56.130 56.820
Xem chi tiết giá vàng
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI
Mua vào Bán ra
1744.5 1745
Nguồn: https://sjc.com.vn/giavang/