Giá vàng trong nước và thế giới 16/08/2021

Giá vàng trong nước và thế giới 16/08/2021

08:19:34 AM 16/08/2021
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L – 10L 56.550 57.250
Vàng SJC 5 chỉ 56.550 57.270
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 56.550 57.280
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 50.800 51.500
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 50.800 51.600
Vàng nữ trang 99,99% 50.500 51.200
Vàng nữ trang 99% 49.693 50.693
Vàng nữ trang 75% 36.554 38.554
Vàng nữ trang 58,3% 28.003 30.003
Vàng nữ trang 41,7% 19.503 21.503
Hà Nội
Vàng SJC 56.550 57.270
Đà Nẵng
Vàng SJC 56.550 57.270
Nha Trang
Vàng SJC 56.550 57.270
Cà Mau
Vàng SJC 56.550 57.270
Huế
Vàng SJC 56.520 57.280
Bình Phước
Vàng SJC 56.530 57.270
Biên Hòa
Vàng SJC 56.550 57.250
Miền Tây
Vàng SJC 56.550 57.250
Quãng Ngãi
Vàng SJC 56.550 57.250
Long Xuyên
Vàng SJC 56.570 57.300
Bạc Liêu
Vàng SJC 56.550 57.270
Quy Nhơn
Vàng SJC 56.530 57.270
Phan Rang
Vàng SJC 56.530 57.270
Hạ Long
Vàng SJC 56.530 57.270
Quảng Nam
Vàng SJC 56.530 57.270
Xem chi tiết giá vàng
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI
Mua vào Bán ra
1778.9 1779.4
Nguồn: https://sjc.com.vn/