Giá vàng trong nước và thế giới 11/10/2021

Giá vàng trong nước và thế giới 11/10/2021

08:30:43 AM 11/10/2021
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L – 10L 57.250 57.950
Vàng SJC 5 chỉ 57.250 57.970
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 57.250 57.980
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 50.650 51.400
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 50.650 51.500
Vàng nữ trang 99,99% 50.300 51.100
Vàng nữ trang 99% 49.394 50.594
Vàng nữ trang 75% 36.479 38.479
Vàng nữ trang 58,3% 27.944 29.944
Vàng nữ trang 41,7% 19.461 21.461
Hà Nội
Vàng SJC 57.250 57.970
Đà Nẵng
Vàng SJC 57.250 57.970
Nha Trang
Vàng SJC 57.250 57.970
Cà Mau
Vàng SJC 57.250 57.970
Huế
Vàng SJC 57.220 57.980
Bình Phước
Vàng SJC 57.230 57.970
Biên Hòa
Vàng SJC 57.250 57.950
Miền Tây
Vàng SJC 57.250 57.950
Quãng Ngãi
Vàng SJC 57.250 57.950
Long Xuyên
Vàng SJC 57.270 58.000
Bạc Liêu
Vàng SJC 57.250 57.970
Quy Nhơn
Vàng SJC 57.230 57.970
Phan Rang
Vàng SJC 57.230 57.970
Hạ Long
Vàng SJC 57.230 57.970
Quảng Nam
Vàng SJC 57.230 57.970
Xem chi tiết giá vàng
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI
Mua vào Bán ra
1759.5 1760
Nguồn: https://sjc.com.vn/