Giá vàng trong nước và thế giới 09/08/2021

Giá vàng trong nước và thế giới 09/08/2021

09:14:09 AM 09/08/2021
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L – 10L 56.200 56.900
Vàng SJC 5 chỉ 56.200 56.920
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 56.200 56.930
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 50.300 51.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 50.300 51.100
Vàng nữ trang 99,99% 50.000 50.700
Vàng nữ trang 99% 49.198 50.198
Vàng nữ trang 75% 36.179 38.179
Vàng nữ trang 58,3% 27.711 29.711
Vàng nữ trang 41,7% 19.294 21.294
Hà Nội
Vàng SJC 56.200 56.920
Đà Nẵng
Vàng SJC 56.200 56.920
Nha Trang
Vàng SJC 56.200 56.920
Cà Mau
Vàng SJC 56.200 56.920
Huế
Vàng SJC 56.170 56.930
Bình Phước
Vàng SJC 56.180 56.920
Biên Hòa
Vàng SJC 56.200 56.900
Miền Tây
Vàng SJC 56.200 56.900
Quãng Ngãi
Vàng SJC 56.200 56.900
Long Xuyên
Vàng SJC 56.220 56.950
Bạc Liêu
Vàng SJC 56.200 56.920
Quy Nhơn
Vàng SJC 56.180 56.920
Phan Rang
Vàng SJC 56.180 56.920
Hạ Long
Vàng SJC 56.180 56.920
Quảng Nam
Vàng SJC 56.180 56.920
Xem chi tiết giá vàng
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI
Mua vào Bán ra
1739.3 1739.8
Nguồn: https://sjc.com.vn/giavang/