Giá vàng trong nước và thế giới 05/07/2021

Giá vàng trong nước và thế giới 05/07/2021

08:31:09 AM 05/07/2021
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L – 10L 56.650 57.250
Vàng SJC 5 chỉ 56.650 57.270
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 56.650 57.280
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 51.200 51.800
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 51.200 51.900
Vàng nữ trang 99,99% 50.800 51.500
Vàng nữ trang 99% 49.990 50.990
Vàng nữ trang 75% 36.779 38.779
Vàng nữ trang 58,3% 28.178 30.178
Vàng nữ trang 41,7% 19.628 21.628
Hà Nội
Vàng SJC 56.650 57.270
Đà Nẵng
Vàng SJC 56.650 57.270
Nha Trang
Vàng SJC 56.650 57.270
Cà Mau
Vàng SJC 56.650 57.270
Huế
Vàng SJC 56.620 57.280
Bình Phước
Vàng SJC 56.630 57.270
Biên Hòa
Vàng SJC 56.650 57.250
Miền Tây
Vàng SJC 56.650 57.250
Quãng Ngãi
Vàng SJC 56.650 57.250
Long Xuyên
Vàng SJC 56.670 57.300
Bạc Liêu
Vàng SJC 56.650 57.270
Quy Nhơn
Vàng SJC 56.630 57.270
Phan Rang
Vàng SJC 56.630 57.270
Hạ Long
Vàng SJC 56.630 57.270
Quảng Nam
Vàng SJC 56.630 57.270
Xem chi tiết giá vàng
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI
Mua vào Bán ra
1789.1 1789.6
Nguồn: https://sjc.com.vn/giavang/