Giá vàng trong nước và thế giới 27/09/2021

Giá vàng trong nước và thế giới 27/09/2021

08:32:23 AM 27/09/2021
(Đơn vị: ngàn đồng/lượng)
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L – 10L 56.350 57.000
Vàng SJC 5 chỉ 56.350 57.020
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 56.350 57.030
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 50.400 51.300
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 50.400 51.400
Vàng nữ trang 99,99% 50.000 51.000
Vàng nữ trang 99% 49.195 50.495
Vàng nữ trang 75% 36.404 38.404
Vàng nữ trang 58,3% 27.886 29.886
Vàng nữ trang 41,7% 19.419 21.419
Hà Nội
Vàng SJC 56.350 57.020
Đà Nẵng
Vàng SJC 56.350 57.020
Nha Trang
Vàng SJC 56.350 57.020
Cà Mau
Vàng SJC 56.350 57.020
Huế
Vàng SJC 56.320 57.030
Bình Phước
Vàng SJC 56.330 57.020
Biên Hòa
Vàng SJC 56.350 57.000
Miền Tây
Vàng SJC 56.350 57.000
Quãng Ngãi
Vàng SJC 56.350 57.000
Long Xuyên
Vàng SJC 56.370 57.050
Bạc Liêu
Vàng SJC 56.350 57.020
Quy Nhơn
Vàng SJC 56.330 57.020
Phan Rang
Vàng SJC 56.330 57.020
Hạ Long
Vàng SJC 56.330 57.020
Quảng Nam
Vàng SJC 56.330 57.020
Xem chi tiết giá vàng
GIÁ VÀNG THẾ GIỚI
Mua vào Bán ra
1758.3 1758.8
Nguồn: https://sjc.com.vn/giavang/