Tình huống dựng lại: Dàn cảnh đánh thuốc mê

Tình huống dựng lại: Dàn cảnh đánh thuốc mê

Cô gái đang ngồi chờ xe buýt thì xuất hiện một phụ nữ đứng tuổi lại lân la làm quen và những tình tiết đầy bất ngờ sau đó…

Nguồn Facebook

Trả lời