Việt Nam – Trung Quốc khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa

Việt Nam – Trung Quốc khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa

– Xem thêm xuất nhập khẩu mặt hàng Thuỷ sản tại đây;
– Xem thêm xuất nhập khẩu Nông sản tại đây;
– Xem thêm xuất nhập khẩu mặt hàng Rau quả tại đây;
– Xem thêm xuất nhập khẩu mặt hàng Gạo tại đây;
– Xem thêm xuất nhập khẩu mặt hàng Sắt thép tại đây;
– Xem thêm xuất nhập khẩu mặt hàng Nhựa, hoá chất tại đây;
– Xem thêm xuất nhập khẩu mặt hàng Phân bón tại đây;

– Xem thêm Thông tin hoạt động logistics trong xuất khẩu tại đây;

Ngày 14/12, tại khu vực cửa khẩu Nà Nưa, tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam và cửa khẩu Nà Hoa, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá.

Khu vực cửa khẩu này đã tạm dừng hoạt động cách đây 4 năm do ảnh hưởng của dịch COVID – 19. Việc mở lại hoạt động được xem là điều kiện để thúc đẩy xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Cửa khẩu Nà Nưa – Nà Hoa là một trong những cặp cửa khẩu quan trọng đối với việc qua lại của nhân dân và sự hợp tác kinh tế, thương mại hai nước.

Trước khi phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu hàng năm qua cặp cửa khẩu này đạt khoảng 270.000 tấn. Việc mở cửa trở lại cửa khẩu sẽ giúp cho hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại giữa hai bên được thúc đẩy.

Ngay sau lễ thông quan, 10 xe tải phía Trung Quốc đã làm thủ tục nhập cảnh để nhận hàng long nhãn của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Các tiểu thương giữa hai nước cũng đã sẵn sàng đưa hàng qua lại với nhau để phục vụ nhu cầu của người dân, nhất là dịp cuối năm.

Các sản phẩm hàng hoá được thông quan tại cụm cửa khẩu này chủ yếu là xuất khẩu các mặt hàng bột sắn, long nhãn, thảo quả, thạch đen. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 6/12 cặp cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đã hoạt động thông quan trở lại

Nguồn: VTV.vn

Nguồn: http://thongtincongthuong.vn/viet-nam-trung-quoc-khoi-phuc-hoat-dong-thong-quan-hang-hoa/