Vì sao Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang bị phạt 80 triệu đồng?

Vì sao Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang bị phạt 80 triệu đồng?

TN&MT UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra Quyết định 872 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang, Công ty đã thực hiện hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn.

Theo quyết định, Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang sử dụng diện tích đất 6.119,1 m2 trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật để xây dựng và đưa vào sử dụng công trình môi trường gồm: 2 hầm biogas ((25m x 50m)/01 hầm) có tổng diện tích khoảng 2.500m2, 2 hồ điều hòa có tổng diện tích khoảng 2.000m2 ((25m x 40m)/01 hồ), 1 hồ sinh học có diện tích khoảng 600m2 (20m x 30m), 1 hồ sinh học có diện tích khoảng 800m2 (20m x 40m), 1 hệ thống xử lý nước thải tập trung có diện tích khoảng 184,08m2 (11,8m x 15,6m), 1 nhà cấp 4 để chứa hoá chất có diện tích khoảng 35m2 (7m x 5m).

Vì sao Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang bị phạt 80 triệu đồng?

Quyết định số 872 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang

Hành vi của Công ty vi phạm quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ.

Với sai phạm như trên, Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang bị xử phạt với mức phạt là 80 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, Công ty buộc thực hiện tiếp thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là 1,257 triệu đồng.

Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang phải chấp hành nghiêm Quyết định xử phạt này trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Quá thời hạn này, nếu Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang địa chỉ trụ sở chính tại thôn Lấy, xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Ông Nguyễn Trường Đông, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Đinh Thanh

Nguồn: https://tainguyenvamoitruong.vn/vi-sao-cong-ty-tnhh-nong-nghiep-dong-giang-bi-phat-80-trieu-dong-cid113974.html