Theo đó, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 85 triệu đồng, vì thực hiện giao dịch tài sản cho khách hàng ủy thác đầu tư với giá trị giao dịch trong năm thông qua một công ty chứng khoán vượt quá giới hạn về tỷ lệ tổng giá trị giao dịch trong năm của khách hàng ủy thác.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương
Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 85 triệu đồng

Cụ thể, trong năm 2022, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương thực hiện giao dịch tài sản cho Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (Quỹ TCBF) với giá trị giao dịch trong năm thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (người có liên quan của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương) là 33,36% tổng giá trị giao dịch trong năm của Quỹ TCBF (vượt quá 20% tổng giá trị giao dịch trong năm của quỹ theo quy định của pháp luật)…

Ngày ngày 26/05/2023, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương sẽ triệu tập Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 lần thứ hai tại Phòng họp tầng 3, Tòa nhà Techcombank C5, D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Hà Nội./.

Nguồn: https://kinhtevadubao.vn/uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc-xu-phat-cong-ty-co-phan-quan-ly-quy-ky-thuong-25904.html