Tổng cục Thuế triển khai nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế triển khai nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử

(TCT online) – Theo thông tin từ Tổng cục Thuế để ngày càng minh bạch hóa các quy trình quản lý thuế, tăng cường điện tử hóa các biện pháp rà soát, quản lý rủi ro trong việc sử dụng HĐĐT thông qua phân tích, tổng hợp dữ liệu mua vào, bán ra trên hóa đơn, từ đó cảnh báo danh sách người nộp thuế thuộc diện cần rà soát, Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng HĐĐT trên ứng dụng Quản lý HĐĐT phiên bản 3.1.0, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong sử dụng HĐĐT.

Cụ thể, chức năng cảnh báo sử dụng HĐĐT trên ứng dụng quản lý HĐĐT áp dụng đối với NNT là các tổ chức, DN và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có đăng ký sử dụng HĐĐT.

Từ ngày 15/4/2024, ứng dụng sẽ tự động gửi thông báo hàng ngày cho người nộp thuế là người bán thuộc Danh sách cảnh báo sử dụng HĐĐT và có phát sinh HĐĐT trong ngày cảnh báo; dự kiến từ ngày 15/5/2024, ứng dụng sẽ tự động gửi thông báo hàng ngày cho người nộp thuế là người mua trên HĐĐT phát sinh trong ngày của người bán nhận cảnh báo. Với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ công tác quản lý thuế theo hướng từ thủ công sang tự động, ngành Thuế hy vọng sẽ góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng.

Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu, trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số như áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quản lý thuế, quản lý hóa đơn, góp phần kiểm soát, phát hiện nhanh người nộp thuế có vi phạm về hóa đơn; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh xuyên biên giới; tiếp tục hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc triển khai các chương trình hỗ trợ người nộp thuế; nghiên cứu và thực hiện cung cấp thông tin tự động (trí tuệ nhân tạo-AI, chatbot) …./.

                                                                                                       Trung Kiên

Nguồn: https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/nhip-song-thue/17e89979-729a-4e97-82ee-a8c39a582ba2