Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024

Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024

(TCT online) – Tổng cục Thuế vừa có Thông báo số 02/TB-HĐT về kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024.

Điều kiện dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khác mà có tổng số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của các môn học kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích hoạt động tài chính từ 7% trở lên trên tổng số học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học cả khóa học; có thời gian công tác thực tế về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên.

Thời gian công tác thực tế được tính cộng dồn từ thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi; nộp đầy đủ hồ sơ dự thi, chi phí dự thi theo quy định.

Thí sinh sẽ thi hai môn, gồm: môn pháp luật về thuế bao gồm: luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB, thuế TNCN, thuế tài nguyên, các loại thuế khác; phí và lệ phí thuộc NSNN.  

Môn kế toán: nội dung thi gồm Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho DN và các văn bản pháp luật khác về kế toán.

Thời gian thi dự kiến vào ngày 19/5/2024 (chủ nhật). Hội đồng thi sẽ thông báo địa điểm thi, lịch thi cụ thể trước ngày thì ít nhất 15 ngày.

Người đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nộp hồ sơ dự thi qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Thời gian nộp hồ sơ dự thi: từ 8h00 ngày 1/3/2024 đến 17h00 ngày 15/3/2024. Chi phí dự thi: 500.000 đồng/1 môn đăng ký dự thi. Danh sách thí sinh dự thi: được đăng tải trên trang web Tổng cục Thuế (địa chỉ: https://gdt.gov.vn) và trang web Trường Nghiệp vụ Thuế (địa chỉ: https://truongthue.edu.vn) trước 17h00 ngày 3/5/2024.

Tổng cục Thuế cũng lưu ý, người đăng ký dự thi chịu trách nhiệm về các nội dung, tài liệu trong hồ sơ đăng ký dự thi đã nộp. Trường hợp phát hiện người đăng ký dự thi kê khai không trung thực, sửa chữa, giả mạo, gian lận trong hồ sơ đăng ký dự thi thì người đăng ký dự thi sẽ bị xử lý theo quy định./.

                                                                             Trung Kiên

Nguồn: https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/nhip-song-thue/c10ec956-4d8f-4d77-b856-3e7fce36d7dd