Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa chủ trì cuộc họp về báo cáo phương án quy hoạch chi tiết Dự án đầu tư xây dựng khu cơ sở kỹ thuật và vườn ươm tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Bắc (Dự án).

Tìm hướng đầu tư xây dựng khu cơ sở kỹ thuật và vườn ươm tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Bắc
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: MPI

Theo báo cáo phương án quy hoạch chi tiết Dự án, UBND TP. Hòa Bình đã có Công văn số 2244/UBND-KTN, ngày 25/11/2021 về việc giới thiệu địa điểm đầu tư Dự án tại khu vực xã Quang Tiến, TP. Hòa Bình. Việc đầu tư Dự án nhằm mục tiêu hình thành cơ sở vật chất, để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm theo chuỗi trị giúp nâng cao giá trị gia tăng, phát huy lợi thế và tiềm năng của nông sản, thực phẩm khu vực phía Bắc. Đồng thời, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, thích ứng với cảnh quan xung quanh; dự báo và đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu, tránh tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh …

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, đại biểu nhấn mạnh về sự cần thiết đầu tư xây dựng khu cơ sở kỹ thuật và vườn ươm hỗ trợ doanh nghiệp khu vực phía Bắc; góp phần nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho nông sản, nâng cao giá trị gia tăng, phát huy lợi thế và tiềm năng của nông sản, thực phẩm Việt bằng các hỗ trợ đột phá, thiết thực và lan tỏa cho các doanh nghiệp.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định sự cần thiết của việc đầu tư xây dựng khu cơ sở kỹ thuật và vườn ươm hỗ trợ doanh nghiệp khu vực phía Bắc, đặc biệt là trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và cho rằng, để thực hiện sứ mệnh thúc đẩy tái cơ cấu nền nông nghiệp cần rà soát thêm các nội dung liên quan đến nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái… Đồng thời nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến giống; công nghệ vi sinh; tham gia sâu vào nông nghiệp tuần hoàn, giảm phác thải; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo. Đồng thời nhấn mạnh, phải bám sát vào yếu tố thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng mới, hiện đại như kinh tế xanh, nông nghiệp xanh, sinh thái, tuần hoàn, hữu cơ, chuyển đổi số, đây chính là sứ mệnh của trung tâm này.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc quan trọng nhất là chúng ta sản xuất sản phẩm bán được ở đâu và người nông dân thu nhập được bao nhiêu trên đơn vị diện tích đấy. Ảnh: MPI

Về các nội dung cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng lưu ý, làm thế nào để dựa vào trung tâm này tác động đến từng khâu của chuỗi giá trị bằng công nghệ mới, công nghệ cao để nâng cao giá trị của từng công đoạn, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm…

Theo đó, phải ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong chuỗi giá trị của ngành nông nghiệp, chứ không phải dừng ở khâu chế biến và bảo quản; phát hiện ra xu thế thị trường để nghiên cứu tạo ra các giống mới; tham khảo kinh nghiệm quốc tế để lựa chọn mô hình đúng đắn và cần thiết.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị, cần bám sát các cơ chế, chính sách, định hướng mới được quy định tại các Nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và các văn bản chỉ đạo có liên quan về chính sách đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn… để việc xây dựng, hình thành khu cơ sở kỹ thuật và vườn ươm tạo hỗ trợ doanh nghiệp khu vực phía Bắc sẽ là hạt nhân, mô hình điểm và sẽ được lan tỏa, nhân rộng đến các địa phương, các vùng với mục tiêu nâng cao giá trị giá sản phẩm, mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp, đóng góp vào phát triển chung của đất nước./.