Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

(TTXVN) – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1123/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Ảnh: VGP

Công điện nêu rõ: Ngày 13-6-2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, trong đó quy định việc quản lý, sử dụng HĐĐT áp dụng kể từ ngày 1-7-2022. Thời gian qua cơ quan thuế đã tích cực xây dựng, hoàn thiện và triển khai đồng bộ hệ thống HĐĐT trên cả nước, phục vụ ngày càng tốt hơn hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế và thực hiện thành công chiến lược Chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, doanh nghiệp chưa triệt để sử dụng HĐĐT, còn hiện tượng phát hành, sử dụng, mua bán HĐĐT bất hợp pháp…

Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng HĐĐT, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. 

Bộ Tài chính chủ trì, khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan tăng cường tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sử dụng HĐĐT. Tuyên truyền, mở rộng triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Khẩn trương hoàn thiện, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin đối với HĐĐT, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiếp nhận dữ liệu HĐĐT trên cả nước thông suốt, thuận lợi. Các cơ quan chức năng xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu lớn về HĐĐT; áp dụng công nghệ hiện đại, giải pháp, công cụ… để quản lý rủi ro, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi giả mạo, gian lận, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý thuế.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ngay giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để giám sát chặt chẽ, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc phát hành và sử dụng HĐĐT, đặc biệt là trong việc lập HĐĐT tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

Các bên liên quan tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu với các bộ, cơ quan liên quan, nhất là với Bộ Công an để quản lý thuế hiệu quả, đặc biệt là đối với các hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Đồng thời triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống gian lận về HĐĐT; tăng cường phối hợp với cơ quan Công an và các bộ, cơ quan liên quan để phát hiện kịp thời hành vi vi phạm pháp luật và xử lý kịp thời, nghiêm theo quy định.

Bộ Công an chủ trì việc kết nối dữ liệu dân cư với các cơ quan thuế và các cơ quan quản lý thuế, các địa phương để phối hợp phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không thực hiện HĐĐT; tích cực, chủ động cùng các Bộ ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Các bộ, ngành và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ được quy định tại Chiến lược chuyển đổi số quốc gia; kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của các bộ, ngành; đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu hộ tịch, thuế, ngân hàng, viễn thông… Phối hợp với Bộ Tài chính kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, đối chiếu thông tin, phục vụ định danh, xác thực điện tử của Bộ Công an… nhằm ngăn ngừa các hành vi gian lận, trốn thuế, chống thất thu thuế.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt đầy đủ, kịp thời quan điểm, nhận thức về trách nhiệm thực hiện chuyển đổi số tại địa phương, trong đó xác định việc áp dụng HĐĐT là một giải pháp bắt buộc rất quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, nhất là đối với các HĐĐT về điện, xăng dầu… Tăng cường chỉ đạo sát sao các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng cơ quan thuế tại địa phương trong tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra, quản lý, sử dụng HĐĐT, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý thuế và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp có quy định sử dụng HĐĐT mà không thực hiện.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo quyết liệt, sát sao thực hiện Công điện này. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG

Nguồn: https://baocantho.com.vn/thu-tuong-chinh-phu-yeu-cau-tang-cuong-quan-ly-su-dung-hoa-don-dien-tu-a166720.html